Archive for طنز سياسي

به نظر شما چشم انداز و سرنوشت رژیم کودتایی چه خواهد بود؟
(1)- اوضاع هیچ تغییر اساسی پیدا نخواهد کرد؟!…؛

(2)-باند کودتاچی موفق به سرکوبی کامل جنبش میشود ودوران رکود سیاسی را حاکم خواهد کرد؟!.

(3)- کودتاچیان بطور نسبی جنبش را مهار کرده وبا اصلاحات از «بالا»توازن سیاسی را بسود خودتغییر خواهند دادو..؟!

(4)- کودتا چیان از طریق حذف خونین مخالفین ومعترضین، حاکمیت نظامی یکدست وبلامنازع خود را برقرار خواهند کردو…؟!

(5)- باند نظامی –مافیایی احمدی نژاد علاوه بر حذف خونین مخالفین ومعترضین ، باند خامنه ای را نیزمشمول «پاکسازی»قدرت سیاسی خواهد نمودو… !؟

(6)- خامنه ای «منطق»رفسنجانی را پذیرفته واز طریق «قانونی «ویا» کودتا درکودتا» ،در یک ضد حمله ،باند کودتایی – مافیایی احمدی نژاد را ازصحنه خارج وبا رفرم از»بالا»وبا دادن میدان محدود به اصلاح طلبان برای آرام کردن اوضاع اقدام خواهد کرد و..؟!


(7) – اصلاح طلبان ورفسنجانی با استفاده از چماق «جنبش سبز»ومهار آن بسود خود ،باحذف خامنه ای از مقام رهبری در مجلس خبرگان، مسیرسیاسی دیگری را برای حل بحران جستجو خواهند کرد و…؟!

(8) – اپوزیسیون واقع بین و»غیر قانونی»موفق به ایجادتشکلی متحد، بموازات وهمراه با اصلاح طلبان،خواهند شدتا هدایت سیاست قدرتمند تری برجنبش علیه رژیم رافراهم وسازمان دهند ؟!

(9) – «جنبش سبز»با تغییر در تاکتیکها با تعمیق مبارزه تعرضی وتهاجمی، رژیم کودتایی را ساقط خواهد کرد؟

(10) – ائتلاف اسرائیل وغرب درفضای بلاتکلیفی وخلاءقدرت درحاکمیت ،در حمله ای نظامی،جرقه ی قیام مردم علیه رژیم را خواهند زد ؟

(11)- حمله ی نظامی موجب انحراف وجذب جنبش مردمی به اردوی رژیم کودتایی خواهد شد؟!

(12) – …….؛

(*) – نگارنده خود چشم انداز (10) را محتمل وقریب به اتفاق میدانم …تکمله ی سوال آمیز «جوالدوز نامه» ای:

این سوالات واحتمالات را چه کسانی باید پاسخ بدهند ؟

الف)- مسلما همه ی سیاسیون حرفه ای وغیر حرفه ای ب)- اصلا چه تعهدی دارند که جواب بدهند ؟! ج)- مگر پیشگو وکف بین هستند که آینده را ببینند ؟!!!! د)- آنها فقط قادرند که وقایع اتفاقیه را ببینند وفقط آنراتشریح کنند وتحلیل عالمانه(؟!) بدهند و همیشه پایشان را از»چوفردا شود فکر فردا کنیم » فراتر نمیگذارند !!!(چه خوشت یباید چه نیاید ) ه)-اصلا توان آنرا ندارند که چشم انداز ها را ببینند !!( چه توقع بیجایی داری ها؟! بشین بابا حال داری ها !!؟؟؟) و)- حتما به آنها پاسخ خواهند داد زیرا خود را موظف به پاسخ میدانند. ز)- باش تا دولت سحرهمه مان بدمد … ح)- اصلا ایران کشور شگفتی ها وغرایب و عجایب است یکدفعه دیدی احمدی نژاد خورد زمین وخامنه ای بجایش سرش شکست ومرد…!!!؟؟ ط)- ……؟؟؟!!!!!
خضرای ثانی
10/شهریور/1388

Comments (2)

طنز: گزیده‌هایی از»جوالدوز نامه»ی خضرای ثاني


بخش ماقبل نخست:
1- این سخن گوهر بار ازکیست ؟ :»( عیب این مملکت اینه که مهندس زیاد داره، لاکن عمله کم داره ..» )
الف)- آن عزیزسفرکرده ب)- امام راحل (ره) ج)- حضرت آیت الله العظماروح الله الموسوی الخمینی قدس الله نفسه بخیّه النقیصه …. د)- بنیان گزار جمهوری اسلامی ه) – امام امت وعمّت …. و)- هر سه تاش یکی ست
2- حقیقت نهفته وآشکار در جمله ی «)عیب این مملکت اینه که مهندس زیاد داره، لاکن عمله کم داره»…)باکدامیک ازاقشار جامعه ی ما جفت وجور تره: الف)- روحانیّیّیّیّون غیرمبارز ب) – حوزه های غیر علمیّّیّیّیّه ج) – دارودسته ی حاج حبیب همیشه مسلمان د)- اپوزیسیون پرمدعا ی فوق العاده موثر ه)- مراجع سیب زمینی نژاد و)-گزینه ی(د) صحیح تره ….
3- کدام اسامی زیررا برازنده ی مخالفان رژیم میدانید که سوراخ دعا را گم کرده اند : الف )- همان مخالفان یا مخالفین خیلی بهتره ب )- اپوزیسیون خیلی واقعی اما بی ادعا ج)- اپوزیسیون باغیرت پرچمدار د) اپوزیسیون بی غیرت بی پرچم ه)- کبریت بی خطراما پرسرو صدا و)- » قمپوزیسیون» بگیم …واقعا عالیه … ز) – هرسه وانه…
4- بنظر شماکدامیک از اقشارزیر بیشترین چوب را برسر آزادی ودمکراسی در ایران زده اند : الف)- مذهب ارتجاعی وروحانیت خّرّه مردرند ومفتخور ب)- بورژوازی همیشه استثمارگر ج )- پرولتاریای غیر متشکل که سوسیالیسم «به این خوبی» را دوست نداشته د)- ملت بی فرهنگی»که باید توی دهنش زد وملت دیگری تعیین کرد» ه)-«قمپوزیسیون»های فوق العاده روشنفکر و)- همه شان یه گندند
حسين خضرا

نوشتن دیدگاه